LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA BUNKRU

Letní příměstský tábor je určen pro děti od 7 – 13 let. Tábor je zaměřen především na pobyt v přírodě. Na děti čekají v našem areálu soutěže, hry, sportovní den, seznámení se zdravovědou,, soutěžní stezka, výlety, jízda na ponících a dětských čtyřkolkách, rukodělné práce, komentovaná prohlídka bunkru a spoustu dalšího. Zakončením týdne každé dítě obdrží diplom a upomínkový předmět za účast na našem příměstském táboře.

Cena příměstského tábora činí 3200 Kč. Zahrnuje veškeré aktivity, oběd, svačiny, pitný režim, pedagogický dohled, program a ceny. Požadujeme zálohu 1000kč splatnou do tří dnů od podání přihlášky a námi potvrzeném přijetí vašeho dítěte na příměstský tábor. Záloha je nevratná (vratná pouze v případě, že by byl tábor zrušen z důvodu koronaviru )
a díky ní máte zarezervované místo na příměstském táboře. Doplatek za tábor je splatný nejpozději týden před začátkem tábora. Přihlašování probíhá od pondělí 2.1. 2024 ,kapacita příměstského tábora omezena na 15 dětí ve věku od 7 – 13 let. Zde si můžete vytisknout přihlášku a vyplněnou a podepsanou poslat zpět na email info@vzabunkr.cz Po námi potvrzeném přijetí vašeho dítěte na příměstském táboře, je třeba zaslat do tří dnů nevratnou zálohu 1000 Kč a jméno vašeho dítěte na účet č. 4102220002/5500 jestli že tak neučiníte, přihláška zaniká a místo je uvolněno jinému dítěti. O přijetí platby vám bude zaslán informační email. Doplatek za příměstský tábor je splatný nejpozději týden před začátkem vašeho turnusu.

        PRVNÍ DEN S SEBOU

Pláštěnku, batůžek, kopii kartičky zdravotního pojištění a prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti vašeho dítěte. Samozřejmostí je dobrá nálada:-). Více informací na tel. čísle 777 694 036 Na účast vašich dětiček na námi pořádaném příměstském táboře se těší tým
VZA BUNKR

 

Harmonogram příměstského tábora

7.30 – 8.00 příchod
8.00 – 10.00. dopolední program
10.00 – 10.30 svačina
10.30 – 12.00 program
12.00 – 13.00 oběd a odpočinek
13.00 – 15.00 odpolední program
15.00 – 15.30 svačina
15.30 – 16.30 program 16.30 – odchod

TERMÍNY  LETNÍCH

PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

12. 8. – 16. 8. 2024

kontaktujte  nás

Jsme na

mobil

(420) 777-694-036

Adresa

Horákov 188, 664 04
Mokrá-Horákov